Đóng

BỘ SƯU TẬP RAY CỬA CUỐN AUSTDOOR

BẢNG LỰA CHỌN RAY DỰA TRÊN KÍCH THƯỚC CỬA CUỐN

Các loại ray cửa cuốn Austdoor:  U60NA, U62Na, U90NA, U90NS, U100TZ, H172NS,  U85iNS, U87iNS, U105NS,  H100NS.T H100NS, H100TS.BI, H200TS.BI

Hưỡng dẫn lựa chon ray cửa cuốn

ray cua cuon austdoor 1-1 ray cua cuon austdoor 2-1 ray cua cuon austdoor 3-1 ray cua cuon austdoor 4-1 ray cua cuon austdoor 5-1

  1. Đơn vị tính: mm
  2. Rộng thông thủy (Wtt): Là kích thước rộng lọt sáng
  3. Rộng phủ bì (Wpb): Là kích thước rộng từ gáy ray bên này sang gáy ray bên kia
  4. Rộng sản xuất (Wsx): Là kích thước thực tế sản xuất thân cửa
  5. Thông số quy đổi (X): Là thông số để quy đổi từ Wpb sang Wsx,
  6. Công thức tính: Wpb = Wtt + Kích thước ray x 2; Wsx = Wpb – X 7.
  7. Đối với ray U90NA/U90NS: Wpb = Wtt + 120; Wsx = Wpb -X
  • Ghi chú:
  • Với các trường hợp không đúng chủng loại Ray theo bảng trên, phải có xác nhận từ Kỹ thuật công ty.
  • Với trường hợp khách hàng sử dụng ray Trung tâm (H172), phải có xác nhận từ Ký thuật công ty.
Chuyên Mục Khác liên quan
Hotline: 0909.583.909